Search

+

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης – Συνθήκες Ιστότοπου.


Η ιστοσελίδα
essay.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες/πελάτες της με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.
1. Γενικά
1.1
H χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, τους οποίους οι χρήστες και οι επισκέπτες της σελίδας, αφού διαβάσουν προσεκτικά, αποδέχονται άνευ άλλου τινός, με τη χρήση.
1.2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνή νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με το Διαδίκτυο ή τον παγκόσμιο ιστό εν γένει ισχύουν για όλους τους επισκέπτες ή χρήστες της ιστοσελίδας.
1.3 H essay.gr μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει τους συγκεκριμένους όρους ενημερώνοντας το παρόν μήνυμα. Οι αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές για τους χρήστες και θεωρείται ότι έγιναν ανεπιφύλακτα δεκτές, άνευ άλλου τινός, με την χρήση.
1.4 Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης.
1.5 Η esssay.gr δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση να αναστείλει ή να διακόψει εν μέρει ή και συνολικά την λειτουργία της ιστοσελίδας ή να μεταβάλλει τη φύση ή το περιεχόμενο της. Επίσης, η λειτουργία της σελίδας δύναται να δυσχερανθεί, να διακοπεί, να ανασταλεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα εξαιτίας γεγονότων για τα οποία η essay.gr δεν έχει ουδεμία ευθύνη ή δυνατότητα ελέγχου.
1.6 H essay.gr θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσει την συντήρηση και την διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, αλλά η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που θα προσπαθούν να την χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα ή άλλες αιτίες παρεμβολής, και μπορεί να χρειαστεί συντήρηση χωρίς προειδοποίηση.
1.7 Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) του essay.gr, ,γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για την συναλλαγή σας με εμάς. Ωστόσο όσοι προβούν σε άνοιγμα Λογαριασμού στο essay.gr (εφεξής τα «Μέλη»), θα μπορούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα μας δηλώσουν κατά τη διαδικασία αυτή (ανοίγματος Λογαριασμού) υπό τους όρους του ν.3471/2006 (άρθρο 11) και με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση τους σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός αποτελεί η ενημέρωση των χρηστών για τα νέα της εταιρείας, την ύπαρξη νέων προϊόντων και προσφορών για τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες. Η εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter του essay.gr , είναι δυνατή και σε μη Μέλη, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στο Δικτυακό Τόπο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Υπηρεσία Newsletter του essay.gr ,μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει το essay.gr, ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.
1.8 Το essay.gr,δεν ευθύνεται αν τα Newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά Newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του essay.gr, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε.
1.9 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους Χρήστες προσωπικά. H Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις δικές μας ή τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Στο essay.gr,, λαμβάνεται από εμάς κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελέγχεται ότι οι διαφημίσεις και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ,παραπλανητικό, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση του. Όλες οι διαφημίσεις ελέγχονται ώστε να είναι κατάλληλες για την κοινότητά μας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Ωστόσο καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με το essay.gr.
1.10 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (EXTERNAL LINKS) – Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές στο essay.gr. Το essay.gr και η Εταιρεία μας δε φέρουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το essay.gr, δέχεται να παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
1.11 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΜε τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου και τη χρήση των Υπηρεσιών του, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι αυτές πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις γραπτής επικοινωνίας αναφορικά με το λόγο που δημιουργούνται. Οποιαδήποτε παράπονα, σχόλια, προτάσεις, κτλ. θέλετε να μας υποβάλετε, επικοινωνήστε μαζί μας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνίας».

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
2.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, banners, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, εργασιών, κειμένων ή γραφημάτων που βρίσκεται στην σελίδα μας ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο ή παραδίδεται στους πελάτες μας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας μας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download) », μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου κατά τις διατάξεις του εθνικού δικαίου και συγκεκριμένα των Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).
2.2 Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
2.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της
essay.gr. Επίσης απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading (φόρτωση), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δημιουργό και πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου ή των παρεχόμενων από αυτό κειμένων ή γραφημάτων.
2.4
Tα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα:
• Όνομα
• Επώνυμο
• Τηλέφωνο
Email
• Σχολή Φοίτησης
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.
Ειδικότερα, αναφορικά με την επικοινωνία μας, ο Δικτυακός μας τόπος δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες/ πελάτες μας με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
2.5 Επιπλέον, στην περίπτωση των « δεσμών » προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.


3. Ιδιωτική Ευθύνη
Κάθε χρήστης – επισκέπτης σύμφωνα με την κρίση του χρησιμοποιεί με σύνεση τις υπηρεσίες της essay.gr και τα προϊόντα αυτής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ή προϊόντων αυτών με κακόβουλο τρόπο εκ μέρους των χρηστών – επισκεπτών της.
Οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται στους χρήστες-επισκέπτες μέσω του ιστότοπου μας, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, προτροπή προς διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Αντιθέτως, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τις υπηρεσίες μας, τις αξιολογεί και δρα σύμφωνα με τη κρίση του επιλέγοντας αν θα συμβληθεί μαζί μας ή όχι. Ως εκ τούτου, η επιχείρησή μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πράξεις του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου και τις συνέπειες αυτών. Περαιτέρω, ο εκάστοτε αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με την Ελληνική νομοθεσία και να μην χρησιμοποιεί παράνομα, κακόβουλα και καταχρηστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας.
Oποιαδήποτε συνομιλία λαμβάνει χώρα μέσω του ιστοτόπου μας υπόκειται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE).

4. Λογαριασμοί Χρηστών
Οι χρήστες κατά το άνοιγμα του λογαριασμού τους οφείλουν να παρουσιάζουν αληθή στοιχεία στην φόρμα εγγραφής, ενώ σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων οφείλουν να ενημερώνουν τον λογαριασμό τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο νέος χρήστης δέχεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του επιβεβαιωτικό μήνυμα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι της καλής διατήρησης του λογαριασμού τους.


5. Όροι πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών
5.1 Η
essay.gr αναλαμβάνει να φτιάξει δοκίμια, εργασίες και έρευνες για τους εκάστοτε πελάτες της. Οι πελάτες της είναι υποχρεωμένοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση αυτών σύμφωνα με τον νόμο 2121/93 του ελληνικού κράτους. Επίσης τα δοκίμια – έρευνες είναι αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και αυστηρά για προσωπική χρήση, οπότε οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν μόνο ως βιβλιογραφία, δεν μπορούν να τα παρουσιάζουν ως δικά τους ούτε και να τα παραδίδουν ως δική τους εργασία. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εκχωρούν με αμοιβή αλλά ούτε και χωρίς σε τρίτα πρόσωπα μη συμβεβλημένα με την essay.gr τα εν λόγω δοκίμια, προκειμένου εκείνα να τα χρησιμοποιήσουν ως δικά τους, ως βιβλιογραφία, ή ακόμη και ως ανάγνωσμα, ή να τα παραδώσουν ως εργασία τους .
Η χρησιμοποίηση αυτών των δοκιμίων – εργασιών από τους πελάτες μας ως δικό τους δημιούργημα αποτελεί λογοκλοπή η οποία είναι παράνομη. Τα έγγραφα τα οποία κατά καιρούς θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της εταιρείας μας δεν είναι διαθέσιμα για κατέβασμα (
download) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορική και κερδοσκοπική χρήση. Η essay.gr δίνει την δυνατότητα αγοράς δοκιμίων τα οποία αποστέλλονται ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή στην διεύθυνση του με κάποιο ψηφιακό μέσο το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή όπως επίσης και τα μεταφορικά.
5.2 Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η
essay.gr όσον αφορά τα δοκίμια – έρευνες κλπ είναι κάθε φορά καθορισμένη με βάση τoν αριθμό των σελίδων, την δυσκολία του θέματος, την ημερομηνία παράδοσης, το επίπεδο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφία (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) και η γλώσσα γραφής. Στην συνολική τιμή περιλαμβάνεται η παράδοση της εργασίας, οι σύμφωνες με τον όρο 5.3 της παρούσης διορθώσεις που θα ζητηθούν, η επικοινωνία με τον συνεργάτη που θα αναλάβει τη συγγραφή καθώς και η εγγύηση υψηλής ποιότητας.
5.3 Διορθώσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς επιπλέον χρέωση μόνο σε περίπτωση που αυτές είναι εντός θέματος, σύμφωνες με τις αρχικές υποδείξεις του πελάτη μας και προήλθαν εκ παραλείψεως ή αμέλειας της
essay.gr. H ύπαρξη ανάγκης διορθώσεων χωρίς επιπλέον χρέωση θα αποφασίζεται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία μας, κατ’ αποκλειστική και ανέλεγκτη κρίση μας χωρίς να υπάρχει δυνατότητα του πελάτη να επιβάλλει αυτές καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Διορθώσεις που θα χρειαστεί να γίνουν λόγω αμέλειας εκ μέρους του πελάτη, λόγω ελλιπούς ή εσφαλμένης ενημέρωσης της essay.gr από αυτόν ή λόγω άλλων παραγόντων, ακόμα και αν δεν υπάρχει καμία υπαιτιότητα του πελάτη αλλά οφείλονται σε τρίτα πρόσωπα ή καταστάσεις θα έχουν επιπλέον χρέωση, η οποία θα προκαταβάλλεται στο σύνολο της προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διορθώσεις.
5.4 Η επικοινωνία μεταξύ συνεργατών και πελατών μας γίνεται σε προκαθορισμένες συναντήσεις, είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά. Επίσης, παρέχονται και συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως η προετοιμασία της παρουσίασης των πελατών μας.
5.5 Η
essay.gr διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης του αναλαμβανόμενου έργου με μόνη υποχρέωση την ολική επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που αυτή έχει προηγηθεί. Εάν έχει συμφωνηθεί η τμηματική παράδοση του έργου και ήδη έχει παραδοθεί μέρος αυτού, ή έχει προηγηθεί επεξεργασία και ενασχόληση μας με το έργο προ της υπαναχώρησης η essay.gr επιστρέφει την ληφθείσα προκαταβολή πλην του ποσού το οποίο αντιστοιχεί στο μέρος του έργου που ήδη έχει παραδοθεί και η οποία συμφωνείται δια των παρόντων όρων ότι αποτελεί την εύλογη αμοιβή της για την διεκπεραιωθήσα προ της υπαναχώρησης προσφερθείσα και παραδοθείσα εργασία. Το ποσό το οποίο θα παρακρατηθεί από την προκαταβολή προσδιορίζεται από την essay.gr ανάλογα με την έκταση, την δυσκολία, και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παραδοτέου προ της υπαναχώρησης έργου.
5.6 Η πληρωμή μας γίνεται σε δύο δόσεις. Αρχικά δίνεται ως προκαταβολή το 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής μας. Κατόπιν της καταβολής προκαταβολής ξεκινάει η παροχή των υπηρεσιών μας. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού γίνεται πάντα πριν την τελική παράδοση της συμφωνηθείσας υπηρεσίας είτε στην έδρα μας είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό μας.
5.7 Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει ότι επιθυμεί διορθώσεις οφείλει εντός πέντε ημερών να ενημερώσει την εταιρεία μας ώστε ο συγγραφέας να προβεί σε αυτές. Αν δεν αναφερθεί από τον πελάτη οποιαδήποτε αντίρρηση εντός του ως άνω χρόνου θεωρείται ότι ο χρήστης έχει εγκρίνει το παραδοτέο έργο.
5.8 Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 5.6 δεν γίνονται επιστροφές χρηματικών ποσών για οποιαδήποτε περίπτωση. Εάν ο χρήστης ανακαλέσει την εντολή εκπόνησης εργασίας, δεν δικαιούται επιστροφή της προκαταβολής ή του συνόλου της αμοιβής, εφόσον αυτή έχει ήδη καταβληθεί.
5.9 Ως χρόνος έναρξης της συμφωνηθείσας προθεσμίας παράδοσης της εργασίας θεωρείται η ημέρα καταβολής της προκαταβολής. Μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την τελική παράδοση του έργου στον πελάτη και εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχουν αναφερθεί παρατηρήσεις, το έργο θεωρείται επιτυχώς ολοκληρωμένο. Ως εκ τούτου η essay.gr μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος δεν υποχρεούται σε καμία διόρθωση, χωρίς ξεχωριστή αμοιβή.
5.10 Σημειώνεται ότι η
essay.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι των συμβαλλομένων για το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας, ούτε εγγυάται ότι αυτοί θα αποσπάσουν θετικές αποφάσεις ή αξιολογήσεις από τις εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές ή άλλες αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να αξιολογούν και αποφαίνονται για τους συμβαλλόμενους, δεδομένου μάλιστα ότι δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τις αρχές αυτές και γνωρίζει μόνο τις πληροφορίες που της χορηγούνται από τους συμβαλλομένους οι οποίοι ορίζουν και το περιεχόμενο και το εύρος της παρεχόμενης υπηρεσίας
5.11 Η χρήση του ιστότοπου της
essay.gr δεν έχει κανένα επιπλέον κόστος για το μέλος – επισκέπτη

6. Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
6.1 Η essay.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της αλλά και των αποστελλόμενων εργασιών της να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
6.2 Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια .
6.3 Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο
site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
7.1 Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
7.2 Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
7.3 Η essay.gr δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης των αναγνωστών και την παροχή διάφορων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Τελευταία ενημέρωση 29/12/2020.

Η essay.gr  και ο Δικτυακός τόπος ανήκουν στην εταιρεία με την επωνυμία «P & P DIGIDAL SERVICES CONSULTANCY G.P», που εδρεύει στoν Άγιο Δημήτριο στο Νότιο Τομέα Αττικής , στην Ελλάδα (ΑΦΜ 801396432) ΑΡ ΓΕΜΗ 155915909000, τηλ. 2104409409, e-mail: info@essay.gr